مطالب توسط

افزایش جذابیت را با ته ریش تجربه کنید

چرا بسیاری از آقایان ته ریش دارند؟ مردان ریش‌دار قدرتمندتر و از نظر سنی بزرگتر از دیگران به نظر می‌رسند. تحقیقات نشان می‌دهد زنان علاقه بیشتری نسبت به مردان ریش‌دار با صدای بم دارند و از نظر زنان آنان افراد قدرتمندتری خواهند بود. همچنین بزرگ بودن جثه با داشتن ریش رابطه مستقیم دارد.   چگونه […]