ریش بند وسیله ای کاربردی برای راحتی اصلاح ریش و سبیل صورت آقایان !

دیگر نگران ریزش موهای اصلاح شده بر روی سایر وسایل شخصی خود و دیگران مثل مسواک، صابون و غیره نباشید.

کاربرد اصلی این محصول حفظ نظافت و بهداشت محیط است.